O nás

 

TkomNET s.r.o.

 

Firma TkomNET se zabývá návrhem a implementací komunikačních technologií, výstavbou lokálních a metropolitních sítí a jejich následnou správou.

Naše činnost je zaměřena na poskytování služeb firemní klientele. Veškerá přání zákazníka řešíme s ohledem na maximální efektivitu dosažených řešení s využitím nejmodernějších prostředků, které zajistí požadovanou spolehlivost a kvalitu.

Spojení našich služeb a vašeho know-how umožňuje soustředit se pouze na obor vaší činnosti s vědomím, že všechny technologie dostávají nejlepší možnou péči. Uspoříme váš čas a zvýšíme produktivitu práce.

My pracujeme, vy rostete.

 

Jsme zelená firma

 

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zákazníci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v administrativní budově. Projekt naší společnosti také umožňuje ekologickou likvidaci objemného firemního elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.